ανίημι

ανίημι
ἀνίημι (Α)
1. στέλνω προς τα πάνω («Ζεφύροιο... ἀήτας Ὠκεανὸς ἀνίησιν, Ὅμηρος, «ἀφρὸν ἀνίημι», βγάζω αφρό Αισχύλος)
2. αναδίδω, βγάζω, κάνω να φυτρώσει (αποδίδεται σε θεούς ή στη γη
3. (για γυναίκα) γεννώ
4. κάνω ν' ανέβει στην επιφάνεια (από τον τάφο, τον Κάτω Κόσμο ή το υπέδαφος)
5. επιτρέπω σε κάποιον να κάνει κάτι
6. αφήνω κάποιον («ἐμέ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν», με άφησε ο ύπνος, ξύπνησα, Όμηρος)
7. αφήνω κάποιον ελεύθερο ή ατιμώρητο
8. χαλαρώνω τα δεσμά, λύνω, ανοίγω (θύρες)
9. ξεσηκώνω, εμπνέω κάποιον
10. επιτρέπω σε κάποιον να κάνει κάτι
11. αφιερώνω, θυσιάζω στους θεούς
12. αφήνω ήσυχο και ανενόχλητο το ζώο ή ακαλλιέργητη τη γη που αφιερώθηκε στον θεό
13. (για τόξα ή μουσικά όργανα) χαλαρώνω τις χορδές
14. αφοσιώνομαι σε κάτι
15. αμελώ, παραβλέπω
16. διαλύω, ανακατεύω
17. μέσ. ανοίγω, ξεγυμνώνω
18. (η μτχ. ως επίθ.) ἀνειμένος
α) χαλαρός, χωρίς περιορισμούς
β) (για το κλίμα ενός τόπου) εύκρατος
19. φρ. «οὐδὲν ἀνιέναι» — το να μην υποχωρεί κανείς καθόλου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ἀνίημι — send up pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνίετε — ἀνίημι send up imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) ἀνίημι send up pres imperat act 2nd pl ἀνίημι send up pres ind act 2nd pl ἀνί̱ετε , ἀνίημι send up imperf ind act 2nd pl ἀνίημι send up pres imperat act 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνίει — ἀνίημι send up pres imperat act 2nd sg ἀνίημι send up pres imperat act 2nd sg ἀνί̱ει , ἀνίημι send up imperf ind act 3rd sg (attic epic) ἀνίημι send up imperf ind act 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνίεσαν — ἀνίημι send up imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἀνί̱εσαν , ἀνίημι send up imperf ind act 3rd pl ἀ̱νίεσαν , ἀνίημι send up aor ind act 3rd pl (epic doric aeolic) ἀνίημι send up aor ind act 3rd pl (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνειμένα — ἀνίημι send up perf part mp neut nom/voc/acc pl ἀνειμένᾱ , ἀνίημι send up perf part mp fem nom/voc/acc dual ἀνειμένᾱ , ἀνίημι send up perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνιέμεθα — ἀνίημι send up imperf ind mp 1st pl ἀνίημι send up pres ind mp 1st pl ἀνῑέμεθα , ἀνίημι send up imperf ind mp 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνιέντων — ἀνίημι send up pres imperat act 3rd pl ἀνίημι send up pres part act masc/neut gen pl ἀνίημι send up pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνίεμεν — ἀνίημι send up imperf ind act 1st pl (homeric ionic) ἀνίημι send up pres ind act 1st pl ἀνί̱εμεν , ἀνίημι send up imperf ind act 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἠνίει — ἀνίημι send up pres imperat act 2nd sg ἠνί̱ει , ἀνίημι send up imperf ind act 3rd sg (attic epic) ἀνίημι send up imperf ind act 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνεθέντα — ἀνίημι send up aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀνίημι send up aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”